Băng Đồng (01)Bến đò nhỏTrên Đồng Lũ
Bến đò nhỏ
Previous Image | Next Image
Description:
Stats:
Views: 423
Filesize: 148.7kB
Height: 525 Width: 700
Posted by: Pau Tang September 24, 2009, 03:37:46 am

Total Likes: 0
Share

0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Comments (2) rss

Pau Tang
Global Admin
*****
Posts: 0View Profile WWW
September 25, 2009, 09:31:05 am
Đúng rồi !!__ Giờ nhìn kĩ mới thấy , mặt người đỏ lòm , chắc là do chỉnh sắc đỏ quá lố __ Cám ơn chị Ái-Nghĩa và anh Sơn-Huỳnh đã nhắc-nhở , lần sau em xin chừa . :(
Last modified by: Pau Tang September 25, 2009, 09:31:51 am
Pau Tang
Global Admin
*****
Posts: 0View Profile WWW
September 25, 2009, 06:21:48 am
Nắng sớm bình-minh nó ra màu này hổng đúng hả anh Sơn-Huỳnh ??? Color temperator là 7500K .

Return to Gallery


Powered by SMF Gallery Pro