Màn đêmEm ra đi Mùa Thu...Chiều buông
Em ra đi Mùa Thu...
Previous Image | Next Image
Description: Em ra đi Mùa Thu...
  ... Mưa rơi rơi não nùng,
      Trong vườn lá Thu rơi,
      Mưa bay theo gió chiều...
      Tình này Em có hay?    
Stats:
Views: 596
Filesize: 257.7kB
Height: 320 Width: 480
Posted by: Hien Nguyen December 01, 2013, 11:08:31 am

Total Likes: 0
Share

0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Comments (0) rss


Return to Gallery


Powered by SMF Gallery Pro