Slideshow

Slideshow
Click on an image to begin the slideshow from that image
Sương Sớm
Sương Sớm
Views: 483
Comments (1)
By: Trong Duc
Ngày Tết ở Cao Nguyên
Ngày Tết  ở Cao Nguyên
Views: 421
Comments (0)
By: Pau Tang
Hái Nụ Hoa Xuân
Hái Nụ Hoa Xuân
Views: 417
Comments (0)
By: Trong Duc
Thôn Nữ
Thôn Nữ
Views: 416
Comments (0)
By: Thanh Hai
Nụ cười mùa Xuân
Nụ cười mùa Xuân
Views: 444
Comments (0)
By: Pau Tang
Vườn Xuân
Vườn Xuân
Views: 501
Comments (4)
By: Trong Duc
Cõi Riêng
Cõi Riêng
Views: 487
Comments (4)
By: Thanh Hai
Đường làng
Đường làng
Views: 425
Comments (0)
By: Pau Tang
Tiểu Phương
Tiểu Phương
Views: 365
Comments (1)
By: Pau Tang
Dư âm
Dư âm
Views: 405
Comments (1)
By: Pau Tang
Chăn Trâu
Chăn Trâu
Views: 423
Comments (1)
By: Hien Nguyen
Ông già Chăm
Ông già Chăm
Views: 461
Comments (0)
By: Pau Tang
Khơi lòng
Khơi lòng
Views: 512
Comments (1)
By: Pau Tang
Trách người đi...
Trách người đi...
Views: 466
Comments (3)
By: Hien Nguyen
Lũ trẻ nghịch cát
Lũ trẻ nghịch cát
Views: 512
Comments (5)
By: Pau Tang
Giữa cơn nắng cháy
Giữa cơn nắng cháy
Views: 530
Comments (7)
By: Pau Tang
Ngày xưa ở đây nơi này .
Ngày xưa ở đây nơi này  .
Views: 527
Comments (3)
By: Pau Tang
Diễn
Diễn
Views: 467
Comments (4)
By: Trong Duc
Chân Quê
Chân Quê
Views: 440
Comments (1)
By: Trong Duc
Cháu tâp nói
Cháu tâp nói
Views: 436
Comments (1)
By: Hien Nguyen
Ngồi ôm nỗi buồn
Ngồi ôm nỗi buồn
Views: 440
Comments (2)
By: Pau Tang
Giúp mẹ nhân 8-3
Giúp mẹ nhân 8-3
Views: 442
Comments (4)
By: Pau Tang
Trong vòng tay âu-yếm
Trong vòng tay âu-yếm
Views: 509
Comments (2)
By: Hien Nguyen
Bên hiên nhà
Bên hiên nhà
Views: 464
Comments (3)
By: Thanh Hai
Bát Tiên giữa phố
Bát Tiên giữa phố
Views: 437
Comments (0)
By: Pau Tang
Ốc đảo Valentine
Ốc đảo Valentine
Views: 431
Comments (0)
By: Pau Tang
Thư Pháp
Thư Pháp
Views: 580
Comments (5)
By: Trong Duc
Ánh mắt
Ánh mắt
Views: 483
Comments (0)
By: Thanh Hai
Tết đến
Tết đến
Views: 385
Comments (1)
By: Pau Tang
Xuân đang đến
 Xuân đang đến
Views: 418
Comments (0)
By: Pau Tang
Những em bé làng Chư-Sê
Những em bé làng Chư-Sê
Views: 451
Comments (7)
By: Pau Tang
Trẻ em DakMin
Trẻ em DakMin
Views: 488
Comments (1)
By: Pau Tang
Người H'Mong ở Tây Nguyên 2
Người H'Mong ở Tây Nguyên 2
Views: 419
Comments (1)
By: Pau Tang
Người H'Mong ở cao nguyên
Người H'Mong ở cao nguyên
Views: 425
Comments (3)
By: Pau Tang
Mẫu Nhí
Mẫu Nhí
Views: 593
Comments (2)
By: Thanh Hai
E Thẹn
E Thẹn
Views: 473
Comments (4)
By: Pau Tang
Phụ nữ vùng cao
Phụ nữ vùng cao
Views: 605
Comments (1)
By: Trong Duc
Tiếng tù và
Tiếng tù và
Views: 431
Comments (1)
By: Pau Tang
Giấc mơ phiêu linh
Giấc mơ phiêu linh
Views: 404
Comments (0)
By: Pau Tang
Cú ngáp
Cú ngáp
Views: 401
Comments (2)
By: Pau Tang
Mơ mộng
Mơ mộng
Views: 493
Comments (2)
By: Pau Tang
Mộng mơ
Mộng mơ
Views: 451
Comments (4)
By: Pau Tang
Cụ già xã Tà Nung
Cụ già xã Tà Nung
Views: 466
Comments (0)
By: Pau Tang
Me và con
Me và con
Views: 529
Comments (0)
By: Trong Duc
Chân dung gìa làng S'Tiêng
Chân dung gìa làng  S'Tiêng
Views: 532
Comments (0)
By: Pau Tang
Bà cụ người xã Tà Nùng
Bà cụ người xã Tà Nùng
Views: 437
Comments (3)
By: Pau Tang
Tiếng chiêng
Tiếng chiêng
Views: 428
Comments (0)
By: Pau Tang
Khẩn cầu
Khẩn cầu
Views: 405
Comments (3)
By: Pau Tang
Cô Thỏ
Cô Thỏ
Views: 468
Comments (3)
By: Pau Tang
Nàng dâu .
Nàng dâu .
Views: 390
Comments (2)
By: Pau Tang
Return to Gallery


Powered by SMF Gallery Pro