Gallery Stats

Total Pictures 4017
Total Views 1178020
Total Comments 3680
Total Votes 0
Average Pictures/Videoes per day 1.26
Average Comments per day 1.15
Total Categories 12
Total Gallery Filesize 668.08MB

Most Viewed (List All)

Top Rated (List All)

Đầu năm 1577
Lời của gió 1279
Happy Valentine's day 1238
Áo trắng 1126
Mùa Nước Nổi 1061
Thức sớm 898
Vùng tuyết trắng 880
Fireworks 876
Bám biển 857
Nước mắt mùa xuân 850

Most Commented (List All)

Last Uploaded (List All)

Saraus Crane __ Sếu đầu đỏ 12
Lối cũ em về 12
Chênh vênh lối về 11
Sương hồ Đại-Ninh 11
Giở giải lao 11
Về đâu ?? 11
Em về trong nắng tinh-khôi 10
Bò đua 10
Rong chơi 10
Cầu Phú-Mỹ , Thủ-Thiêm 10
Trong Dong
Nuoc Lu
Cầu Vàm Cống
Đường hoa
Thung lũng cam
Poppy Gate
Hoa Biển
Nắng xuân
Gái xuân
Model

Top Posters

Top Commenters

Viet Pham 1086
Pau Tang 979
Lisa Dang 910
Huyen Thanh 272
Ngo Du 219
Thanh Hai 163
Trong Duc 125
Hung Vu 78
Hien Nguyen 73
Hoan Nguyen 57
Pau Tang 578
Viet Pham 300
Lisa Dang 282
Thanh Hai 174
Huyen Thanh 112
Ngo Du 83
Toan Pham 44
Hung Vu 37
Hoan Nguyen 32
Hien Nguyen 27

Top Categories

Top Raters

Natures Landscapes 1746
Daily Life 949
People 405
Animals 312
Architecture 192
Objects – Details – Macro 191
Behind the Lens 55
Transportation 51
Black & White 45
Abstract Photography 7
Return to Gallery

Powered by SMF Gallery Pro