Gallery Stats

Total Pictures 4023
Total Views 1420101
Total Comments 3685
Total Votes 0
Average Pictures/Videoes per day 0.88
Average Comments per day 0.81
Total Categories 12
Total Gallery Filesize 669.29MB

Most Viewed (List All)

Top Rated (List All)

Đầu năm 1637
Lời của gió 1337
Happy Valentine's day 1324
Áo trắng 1183
Pacific Coast 1181
Mùa Nước Nổi 1129
Vùng tuyết trắng 1096
Chồng Cày Vợ Cấy Con Trâu Đi Bừa 1018
Thức sớm 961
Fireworks 950

Most Commented (List All)

Last Uploaded (List All)

Saraus Crane __ Sếu đầu đỏ 12
Lối cũ em về 12
Chênh vênh lối về 11
Sương hồ Đại-Ninh 11
Giở giải lao 11
Về đâu ?? 11
Em về trong nắng tinh-khôi 10
Bò đua 10
Rong chơi 10
Cầu Phú-Mỹ , Thủ-Thiêm 10
dinosaur's foot
protecting
gone with the wind
nhửng giọt nắng
sương sớm
biển đêm
Trong Dong
Nuoc Lu
Cầu Vàm Cống
Đường hoa

Top Posters

Top Commenters

Viet Pham 1086
Pau Tang 979
Lisa Dang 910
Huyen Thanh 278
Ngo Du 219
Thanh Hai 163
Trong Duc 125
Hung Vu 78
Hien Nguyen 73
Hoan Nguyen 57
Pau Tang 578
Viet Pham 300
Lisa Dang 282
Thanh Hai 174
Huyen Thanh 113
Ngo Du 83
Toan Pham 45
Hung Vu 37
Hoan Nguyen 35
Hien Nguyen 27

Top Categories

Top Raters

Natures Landscapes 1752
Daily Life 949
People 405
Animals 312
Architecture 192
Objects – Details – Macro 191
Behind the Lens 55
Transportation 51
Black & White 45
Abstract Photography 7
Return to Gallery

Powered by SMF Gallery Pro