Gallery Stats

Total Pictures 4014
Total Views 1151507
Total Comments 3680
Total Votes 0
Average Pictures/Videoes per day 1.29
Average Comments per day 1.18
Total Categories 12
Total Gallery Filesize 667.15MB

Most Viewed (List All)

Top Rated (List All)

Đầu năm 1573
Lời của gió 1275
Happy Valentine's day 1232
Áo trắng 1120
Mùa Nước Nổi 1051
Thức sớm 890
Fireworks 870
Bám biển 847
Nước mắt mùa xuân 841
Ảo ảnh 831

Most Commented (List All)

Last Uploaded (List All)

Saraus Crane __ Sếu đầu đỏ 12
Lối cũ em về 12
Chênh vênh lối về 11
Sương hồ Đại-Ninh 11
Giở giải lao 11
Về đâu ?? 11
Em về trong nắng tinh-khôi 10
Bò đua 10
Rong chơi 10
Cầu Phú-Mỹ , Thủ-Thiêm 10
Đường hoa
Thung lũng cam
Poppy Gate
Hoa Biển
Nắng xuân
Gái xuân
Model
Thuyền Nhỏ
Băng Đỗ
Tuyết Nước

Top Posters

Top Commenters

Viet Pham 1086
Pau Tang 979
Lisa Dang 910
Huyen Thanh 272
Ngo Du 219
Thanh Hai 162
Trong Duc 125
Hung Vu 78
Hien Nguyen 73
Toan Pham 55
Pau Tang 578
Viet Pham 300
Lisa Dang 282
Thanh Hai 174
Huyen Thanh 112
Ngo Du 83
Toan Pham 44
Hung Vu 37
Hoan Nguyen 32
Hien Nguyen 27

Top Categories

Top Raters

Natures Landscapes 1743
Daily Life 949
People 405
Animals 312
Architecture 192
Objects – Details – Macro 191
Behind the Lens 55
Transportation 51
Black & White 45
Abstract Photography 7
Return to Gallery

Powered by SMF Gallery Pro