Không vui không buônKhông buồn  không vui .Pham Viêt - Excellent Photo guide
Không buồn không vui .
Previous Image | Next Image
Description:
Stats:
Views: 634
Filesize: 191.9kB
Height: 479 Width: 639
Keywords: Canon Mark water 
Posted by: Pau Tang November 05, 2012, 07:05:31 am

Total Likes: 0
Share

0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Comments (1) rss

Pau Tang
Global Admin
*****
Posts: 0View Profile WWW
November 06, 2012, 03:36:01 pm
Anh Khang Nguyên : Đó là do anh Việt Phạm quyến luyến sông nước miền Tây về tắm lại dòng sông quê hương trong lành  mát lạnh ngày nào , chỉ tiếc cho 2 con 5D Mark II và D-700  cùng 2 lens  giờ còn nằm viện DSLR_ Hospital . :-[

Return to Gallery


Powered by SMF Gallery Pro