chiều vàngnắng gió thời gianĐùa với gió
nắng gió thời gian
Previous Image | Next Image
Description: Bristlecone Pine, White Mountain National Park, California
Nơi có những cây già nhất trên thế giới còn sống. tuổi thọ 4700 năm.
Stats:
Views: 408
Filesize: 100.13kB
Height: 800 Width: 806
Keywords: Bristlecone Pine White Mountain National Park California 
Posted by: Huyen Thanh August 01, 2013, 05:27:30 pm

Total Likes: 0
Share

0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Comments (0) rss


Return to Gallery


Powered by SMF Gallery Pro