Góc quêTháp cổTháp Chàm Phan-Rang
Tháp cổ
Previous Image | Next Image
Description:
Stats:
Views: 508
Filesize: 172.79kB
Height: 664 Width: 600
Posted by: Pau Tang June 24, 2009, 05:04:59 pm

Total Likes: 0
Share

0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Comments (2) rss

Pau Tang
Global Admin
*****
Posts: 0View Profile WWW
June 25, 2009, 12:05:43 am
Chị Ái-Nghĩa : Đây là phế-tích , em đến đây thấy nhiều lá cây rơi rụng dưới sân bèn sai mấy đứa nhỏ quét sạch tiện thể cho em chụp đỡ mấy tấm hình chơi !!__ He He !!
Lisa Dang
California
Global VIP
****
Posts: 0View Profile WWW
June 24, 2009, 09:07:06 pm
Ánh sáng và góc độ hay quá anh..........

Return to Gallery


Powered by SMF Gallery Pro