Sinh tử tử sinh  .Thử-thách vời thời-gianChúc Mừng Năm Mới
Thử-thách vời thời-gian
Previous Image | Next Image
Description: Gương mặt khi nhập-định vẫn tươi-sáng, điềm đạm và thanh-tú qua bao nhiêu thử-thách với nắng mưa...
Stats:
Views: 522
Filesize: 67.78kB
Height: 800 Width: 628
Posted by: Hien Nguyen April 07, 2011, 07:02:35 pm

Total Likes: 0
Share

0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Comments (0) rss


Return to Gallery


Powered by SMF Gallery Pro