Author Topic: Hướng dẫn sử dụng VNNPhoto Gallery  (Read 2477 times)

Viet Pham

  • California
  • Administrator
  • *
  • Posts: 5
    • VNNPhoto
Hướng dẫn sử dụng VNNPhoto Gallery
« on: May 20, 2009, 07:39:15 pm »
Sau khi vào trang Forum hoặc trang Gallery của VNNPhoto.

Điền User name và pass word vào hai khung trắng => nhấn vào nút Login.

(theo hình dưới)Hình 001

Hoặc chọn Login trong hàng menu.
Điền User name và pass word => nhấn vào nút Login.

(theo hình dưới)Hình 002

Sau khi đã Login vào forum VNNPhoto, trong hàng menu chọn GALLERY.

(theo hình dưới)Hình 003

Trong trang Last Pictures Uploaded: Chọn ADD PICTURE phía trên hàng menu.

(theo hình dưới)Hình 004

Trong trang Add Picture:

Category: Nhấn vào Select Category sẽ có nhiều category dành cho từng thể loại ảnh, chọn một category phù hợp với ảnh đưa lên VNNPhoto gallery.

Title: Tên của tấm ảnh. (không sử dụng những ký hiệu  ?  !  @  #  $  %  &  * …… nếu ảnh không có tên thì ghi Untitle)

Description: Ghi chú cho tấm ảnh (Đừng quên ghi nơi xuất xứ chụp tấm ảnh)

Keywords: Để người xem dễ dàng tìm ra tấm ảnh, cho vào những từ xuất xứ của tấm ảnh như: địa danh, huyện, thành phố, quốc gia.

Trong Keywords không viết chữ hoa, một nhóm từ nếu có hai chữ thì cho vào một gạch ngang giữa hai chữ.

Thí dụ: an giang hay kien giang viết thành an-giang hay kien-giang

Nếu có hai nhóm từ trở lên, nhóm thứ nhất cách nhóm thứ hai một khoảng cách.

Thí dụ: hau-giang vietnam (không viết liền thành hau-giangvietnam)

Khi đưa ảnh lên gallery để tránh webpage tự động can thiệp vào tấm ảnh, kiểm tra chiều ngang của ảnh không quá 1200 pixels, chiều dọc của ảnh không quá 800 pixels, dung lượng không quá 500KB (tốt nhất khoảng 350kb).

Upload picture: Chọn nút Browse… Tìm trong máy computer tấm hình của bạn.

Nhấn nút Add Picture. ( đưa ảnh lên VNNPhoto Gallery)

(theo hình dưới)Hình 005

Trong trang Last Pictures Uploaded bạn đang xem những ảnh nhỏ (thumbnail), bạn muốn xem ảnh lớn hơn, nhấn chuột vào tấm ảnh nhỏ (thumbnail), ảnh sẽ mở khổ lớn cho bạn.

Bên dưới tấm ảnh lớn là thông tin của tấm ảnh.

Phía dưới cùng trong khung Add Comment: Bạn viết bình luận hoặc phê bình tấm ảnh, và nhấn vào nút Add Comment đưa lời bình của bạn lên forum.

(theo hình dưới)Hình 006

Viet Pham.
« Last Edit: April 22, 2013, 03:49:47 pm by Viet Pham »
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.